agenda 2020 staat op de website

agenda 2020 staat op de website

Beste Gildebroeders, Gildezusters en alle andere lezers,

De nieuwe agenda 2020 is op de website geplaatst. M.b.t. de Corona perikelen en het wel of niet doorgaan van deze activiteiten het volgende. De Overheid blijft de adviezen en richtlijnen van de regering en de RIVM overnemen. 
Het St Jorishof blijft dus voorlopig gesloten. Alle in deze agenda genoemde activiteiten in komende weken/maanden gaan dus wel of niet door afhankelijk van deze adviezen en richtlijnen.

Met vriendelijke Gildengroet,

Namens Overheid Sint Joris Gilde Berlicum

Sjef Hoevenaars