Henk Kappen herinneringsschild

Henk Kappen herinneringsschild

Op zaterdagavond 19 september 2020, is door de familie en vrienden van Henk Kappen een herinneringsschilid aangeboden. Er is in de Sint Joris Hof een mooie plaats gevonden om het op te hangen, namelijk bij het favoriete plekje dat hij had aan zijn bar. Op het schild staat zijn beeltenis in vol ornaat: Onze Hoofdman, Henk Kappen.

Schild geschonken door de familie en vrienden van Henk Kappen aan het Sint Joris Gilde Berlicum met afbeelding van Henk Kappen.