Nadere informatie voorjaar 2021

Nadere informatie voorjaar 2021

Nadere informatie voorjaar 2021                                                 01 maart 2021

Beste leden,

Het is bijna lente, tijd voor een update . . .

Zoals waarschijnlijk iedereen weet is het nog niet toegestaan activiteiten te ontplooien. Als dit weer mag zullen we zo snel mogelijk een Bestuursvergadering en een ledenvergadering beleggen om de activiteiten weer op gang te helpen. Dan zullen we bepalen welke zaken prioriteit hebben en hoe we die gaan uitvoeren. Het zijn rare tijden . . .

Wat een jaar 2020:
We hebben afscheid moeten nemen van Keizer Henk van Lith, Hoofdman Henk Kappen en Jong Deken Peter van Breugel. Met alle 3 uitvaarten hebben we onze overledenen beperkt, maar respectvol kunnen begeleiden. Maar wat triest dat we 3 echte Gildebroeders hebben verloren. Wat een verdriet. Ook met de 3 Gouden bruiloften hebben we binnen de mogelijkheden die er waren de gouden paren een mooie vendelgroet kunnen brengen. Henk en Rita, Sjef en Ineke, Willie en Ria waren er heel blij mee.

Tja, vreugde en verdriet, het ligt dicht bij elkaar.

Op 29 januari waren Albert en Tineke van Lith 50 jaar getrouwd. Maar we konden niets. De waarnemend Hoofdman en de Deken Schrijver zijn even gaan feliciteren namens Overheid en leden van het Sint Joris Gilde. Natuurlijk met een cadeautje en een bosje bloemen. Albert en Tineke waren aangenaam verrast met deze actie vanuit de Guld. Ze gaven aan héél blij te zijn met de kaartjes, de felicitaties en de bloemen die ze van de Gildeleden mochten ontvangen. Ze vonden dat dit tóch nog een speciaal tintje aan deze dag gaf. We hebben uitgelegd dat we graag een vendelhulde hadden willen brengen. Maar de Gemeente gaf aan dat een dergelijk activiteit absoluut verboden was. Dus we hebben afgesproken in een later stadium bij een gepaste gelegenheid alsnog een vendelgroet te brengen.

De horeca, dus ook onze kantine, moet dicht blijven. Alle activiteiten blijven opgeschort. Zodra er ontwikkelingen zijn komen wij met nieuwe informatie. Tot dan moeten we de maatregelen blijven respecteren. Hou het veilig allemaal! Sjef Hoevenaars zal tot nader order waarnemend Hoofdman blijven.

Mochten er vragen zijn dan mag iedereen die natuurlijk stellen aan iemand van de Overheid.

Met vriendelijke Gildegroet en hopelijk spoedig tot ziens!

De Overheid