Activiteiten

Wat doen we?

Typische gilde activiteit en spelen:

 

De activiteiten bij de gilden en dus ook bij het Sint Jorisgilde bestaan veel uit sportieve competities. Als ook de instandhouding van het cultureel erfgoed en representatieve optredens.

 

Even vlug samengevat:

 • Schietwedstrijden met geweer en kruisboog
 • Vendelen – ook in wedstrijdverband
 • Trommen – eveneens in wedstrijdverband
 • Klaroenblazen
 • Jeu de boules – bij het gilde zelf en in  wedstrijdverband
 • Darten
 • Sjoelen
 • Gildekoor – ter gelegenheid van optredens
 • Deelname aan gilden feesten, opluistering van  publieke en kerkelijke gelegenheden herdenkingen e.d.
 • Archiveren van historische gegevens
 • Onderhoud van waardevolle oude gildenattributen zoals konings- en gildezilver, unieke vaandels en trommen
 • Kaartavonden: In de wintermaanden worden op een 5-tal maandagavonden kaart avonden gehouden, waarbij alle bewoners ook voor worden uitgenodigd
 • Club avonden: De woensdag avonden vanaf 19 uur tot ongeveer 22 uur zijn de vaste clubavonden op het St Jorisgilde terrein op het sportterrein De Brand
 • Gildedagen: Regelmatig zijn er m.n. in de zomermaanden gildedagen die door Kring Maasland of Hoge Schuts worden georganiseerd. Ook in mei is er een Gilde Crans Gestel, waarbij de 4 gildes uit de gemeente St Michielsgestel bijeenkomen en gezamenlijk diverse spellen en sporten uitoefenen.