Nieuws

Op deze pagina leest u de laatste nieuwsberichten over ons gilde. Wij plaatsen hier verslagen van de activiteiten die we als gilde doen. Wij wensen u veel leesplezier toe.

Juist tijdens deze coronacrisis krijgt onze Keizer Henk van Lith met zijn Mien een uniek afscheid in zijn eigen dorp. De leden van de brandweer, het gilde en vele bewoners vormden aan beide zijden van de Kerkwijk een haag van mensen, netjes op onderl...

Beste leden, Het is onze droeve plicht u te moeten mededelen dat op zaterdag 28 maart 2020 onze Keizer Henk van Lith op 91-jarige leeftijd is overleden. De dag ervoor kwam zijn vrouw Mien al te overlijden. Mien was 87 jaar oud. De Keizer was......

Beste Gildebroeders, Gildezusters en alle andere lezers, De nieuwe agenda 2020 is op de website geplaatst. M.b.t. de Corona perikelen en het wel of niet doorgaan van deze activiteiten het volgende. De Overheid blijft de adviezen en richtlijnen van de...

Een proost op het nieuwe jaar 2020! De opkomst bij de nieuwjaarsbijeenkomst in het St Jorishof was groot en weer als van ouds gezellig. Na een korte toespraak werd het glas geheven op het nieuwe jaar....

De ruimte was weer door diverse leden mooi versierd en verlicht. Om 14 uur stond de koffie met een sneetje krentenbrood klaar voor de gasten. Henk Kappen opende de middag officieel met een kort welkomstwoordje waarna het eerste blonde biertje werd ge...

De opkomst op de jaarlijkse vleesschietwedstrijd in december was weer behoorlijk en gezellig. Naast het schieten op de wip werd er eerst ook weer geschoten op een vogel. Dit jaar werd de vogel wel van de pin geschoten, maar viel niet op de grond. Ze....