Gezien de Corona voorschriften was het onmogelijk het normale Kermisprogramma dit jaar bij ons Gilde op een verantwoorde manier door te laten gaan. Op zaterdagavond 19 september hebben we wel een avond georganiseerd voor onze eigen leden en hun partners, volgens de Corona regels. De ontvangst was om 18.00 uur met koffie, cake, kop soep en broodjes. Om +/- 19.00 werd de avond geopend door de waarnemend Hoofdman Sjef Hoevenaars, die iedereen van harte welkom heette en een gezellige avond toewenste.

Ter nagedachtenis van onze hoofdman Henk Kappen, gaf hij het woord aan zijn vrouw Marij en zoon Rick. Na een kort woordje van Rick werd er een  herdenkingsschild onthuld en aangeboden aan het Gilde namens de familie Kappen en vrienden. Een prachtig ingelijst zilveren schild waarin een foto van Henk was verwerkt. Een mooie blijvende herinnering, op zijn eigen plekje aan de bar. Henk was onze hoofdman van 2017 tot 2020. Nadat iedereen het herdenkingsschild bewonderd had ging het programma verder met het kermis Vogelschieten.

Eerst gingen 7 dames de vogel te lijf. Ria van Lieshout was het die bij het 73 ste schot het laatste stukje van de vogel naar beneden haalde. Daarna waren de heren aan de beurt. (15 schutters). Wim van Helvoort was het die bij het 62 ste schot de vogel de nekslag gaf. Ria en Wim ontvingen hierna een zilveren wisselschild, dat ze een jaar in bezit mogen houden,

Tijdens de jaarlijkse teerdag in april worden normaliter de prijzen van de interne competitie geweerschieten van het voorgaande jaar uitgereikt. Dat was dit jaar vanwege Corona niet mogelijk. Ook het huldigen van de jubilarissen hadden we uitgesteld. Op deze avond hebben we de kans gegrepen en hebben de prijsuitreikingen en huldigingen alsnog gedaan. 

Prijswinnaars van de interne geweercompetitie 2019.

A- klasse :  Tonnie Brands ( zilveren combinatie schildje A en 65+)

B- klasse  : Michel de Bijl  (zilveren schildje)

65+ klasse : Tonnie Brands 

Kunst & Geluk : Tonnie Brands  (zilveren wisselschild)

DUO : Sjef Hoevenaars/ Wim van Helvoort ( eeuwige roem)

Door ziekte kon Tonnie Brands niet aanwezig zijn. De schildjes zijn door Sjef persoonlijk bij hem thuis overhandigd.

Daarna was het de beurt aan de jubilarissen:

Paul van Lith. 65 jaar tamboer.

N.a.v. van onze uitnodiging heeft Paul ons hartelijk bedankt voor de uitnodiging en felicitatie. Echter zouden hij en zijn vrouw niet aanwezig zijn op deze avond.

Christ van Uden. 65 jaar Gildebroeder.

Lid sinds 1955. Christ werd toegesproken door de waarnemend hoofdman Sjef. Een overzicht van zijn doen en laten over 65 jaar Gildebroeder werden gememoreerd. Een zilveren jubileum schild van 65 jaar Gildebroeder werd overhandigd en door zijn vrouw Ria opgespeld.

Christ en Ria van harte gefeliciteerd. Wij als Gilde hopen dat er nog vele jaren volgen.

Daarna volgde nog een gezellige nazit.