Beste leden,

Het is onze droeve plicht u te moeten mededelen dat op zaterdag 28 maart 2020 onze Keizer Henk van Lith op 91-jarige leeftijd is overleden. De dag ervoor kwam zijn vrouw Mien al te overlijden. Mien was 87 jaar oud.

De Keizer was de laatste jaren al een beetje aan het kwakkelen. De Parkinson begon namelijk steeds meer grip op hem te krijgen. Mien was na een ziekenhuisopname eind 2019 ook een zwakke vogel. Afgelopen week verslechterde de gezondheid van beiden heel snel.

Henk was onze oudste Gildebroeder. Vanaf 1945, kort na de oorlog, is hij lid van het Gilde. Onafscheidelijk van zijn broer Nol is hij altijd een zeer actief lid geweest en een uitstekende schutter. Dit leverde hem de bijnaam “Schrik van de Hoge Schuts op”.

Hij wist vele vogels naar beneden te halen en hij schoot zich in 1970 tot de 26e Koning van het Sint Joris Gilde. In 2003 wist hij opnieuw de Koningsvogel te schieten en hij kon zich in 2005 tot Keizer schieten in navolging van zijn broer Nol. Dat vond hij geweldig.

Er wordt een erehaag gevormd op de Kerkwijk tussen de Oegstgeestsestraat en de Mgr. Zwijsenstraat. Wij verzamelen op het Mercuriusplein vanaf 09.30 uur. Rond 09.45 uur vertrekken en dan instappen aan het Reijerspad. Rond 10 uur zal bij het ouderlijk huis op Kerkwijk 70 onze Keizer in het bijzijn van zijn vrouw Mien uitgevendeld worden en er wordt een pannenkoek geslagen. Daarna nog begeleiding tot de Mgr. Zwijsenstraat.

In deze vreemde tijden is vanwege corona een afwijkend protocol van toepassing. Wij verzoeken iedereen veilige afstand van elkaar te willen bewaren. En als iemand liever thuis wil blijven heeft iedereen daar begrip en het volste respect voor.

Wij hopen dat ondanks deze rare tijden we onze Keizer zo traditioneel mogelijk kunnen begeleiden en willen daarnaast ook iedereen de kans geven hem een laatste groet te brengen.

Met vriendelijke Gildegroet,
De Overheid