Nadere informatie voorjaar 2021

Nadere informatie voorjaar 2021                                                 01 maart 2021 Beste leden, Het is bijna lente, tijd voor een update . . . Zoals waarschijnlijk iedereen weet is het nog niet toegestaan activiteiten te ontplooien. Als dit weer mag zullen we zo snel mogelijk een Bestuursvergadering en een ledenvergadering beleggen om de activiteiten weer op gang te helpen. […]

Een Gilde afscheid voor Peter van Breugel

Geduldig lag Peter omringd door zijn kleinkinderen al te wachten op de komst van het Gilde. In het bijzijn van zijn familie, kennissen en vele straatgenoten kreeg Peter het traditionele Gilde afscheid. Door de corona beperkingen nu op een mooie manier voor zijn eigen huis. Er was een grote groep Gildebroeders en -zusters aanwezig. Peter […]

Overlijden Peter van Breugel

Op zondag 29 november 2020 is onze Jong Deken Peter van Breugel op 63-jarige leeftijd overleden.. Wij wensen Ria, de kinderen en verdere familie en vrienden alle sterkte.

Henk Kappen herinneringsschild

Op zaterdagavond 19 september 2020, is door de familie en vrienden van Henk Kappen een herinneringsschilid aangeboden. Er is in de Sint Joris Hof een mooie plaats gevonden om het op te hangen, namelijk bij het favoriete plekje dat hij had aan zijn bar. Op het schild staat zijn beeltenis in vol ornaat: Onze Hoofdman, […]

Kermis koningsschieten en jubilarissen 2020

Gezien de Corona voorschriften was het onmogelijk het normale Kermisprogramma dit jaar bij ons Gilde op een verantwoorde manier door te laten gaan. Op zaterdagavond 19 september hebben we wel een avond georganiseerd voor onze eigen leden en hun partners, volgens de Corona regels. De ontvangst was om 18.00 uur met koffie, cake, kop soep […]

willy en ria van lieshout 50 jaar getrouwd

Vanaf Den Durpsherd ging het gilde naar het nabij gelegen woonhuis van Willy en Ria. Daar stonden ze beiden al netjes te wachten onder een ballonboog. Ze kenden de “gilde rituelen” inmiddels wel, die bij een 50-jarig huwelijk horen. Want twee andere gildebroeders waren hen dit jaar al voor gegaan. In optocht gingen ze met familie […]

Vendelhulde aan Sjef en Ineke Hoevenaars

Op 2 juli 2020 waren Sjef en Ineke 50 jaar getrouwd en natuurlijk was het Gilde paraat om hen te vereren met een vendelhulde en het slaan van een pannenkoek. Het gilde kwam bijeen op het driehoekige pleintje tegenover de plaats, waar vroeger het café De Guld stond, tot medio 1998 hun oude honk. Het […]

een keizerlijke begrafenis in berlicum

Juist tijdens deze coronacrisis krijgt onze Keizer Henk van Lith met zijn Mien een uniek afscheid in zijn eigen dorp. De leden van de brandweer, het gilde en vele bewoners vormden aan beide zijden van de Kerkwijk een haag van mensen, netjes op onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter. Het gildepaard Baps baande de weg […]

Overlijden Keizer Henk van Lith en zijn vrouw Mien

Beste leden, Het is onze droeve plicht u te moeten mededelen dat op zaterdag 28 maart 2020 onze Keizer Henk van Lith op 91-jarige leeftijd is overleden. De dag ervoor kwam zijn vrouw Mien al te overlijden. Mien was 87 jaar oud. De Keizer was de laatste jaren al een beetje aan het kwakkelen. De […]