Nieuws

Nadere informatie voorjaar 2021                                                 01 maart 2021 Beste leden, Het is bijna lente, tijd voor een update . . . Zoals waarschijnlijk iedereen weet is het nog niet toegestaan activiteiten te ontplooien. Als dit weer mag zullen we zo snel mogelijk een Bestuursvergadering en een ledenvergadering beleggen om de activiteiten...

Geduldig lag Peter omringd door zijn kleinkinderen al te wachten op de komst van het Gilde. In het bijzijn van zijn familie, kennissen en vele straatgenoten kreeg Peter het traditionele Gilde afscheid. Door de corona beperkingen nu op een mooie manier voor zijn eigen huis....

Op zondag 29 november 2020 is onze Jong Deken Peter van Breugel op 63-jarige leeftijd overleden.. Wij wensen Ria, de kinderen en verdere familie en vrienden alle sterkte. ...

Op zaterdagavond 19 september 2020, is door de familie en vrienden van Henk Kappen een herinneringsschilid aangeboden. Er is in de Sint Joris Hof een mooie plaats gevonden om het op te hangen, namelijk bij het favoriete plekje dat hij had aan zijn bar. Op...

Gezien de Corona voorschriften was het onmogelijk het normale Kermisprogramma dit jaar bij ons Gilde op een verantwoorde manier door te laten gaan. Op zaterdagavond 19 september hebben we wel een avond georganiseerd voor onze eigen leden en hun partners, volgens de Corona regels....

Vanaf Den Durpsherd ging het gilde naar het nabij gelegen woonhuis van Willy en Ria. Daar stonden ze beiden al netjes te wachten onder een ballonboog. Ze kenden de “gilde rituelen” inmiddels wel, die bij een 50-jarig huwelijk horen. Want twee andere gildebroeders waren hen dit...

Op 2 juli 2020 waren Sjef en Ineke 50 jaar getrouwd en natuurlijk was het Gilde paraat om hen te vereren met een vendelhulde en het slaan van een pannenkoek. Het gilde kwam bijeen op het driehoekige pleintje tegenover de plaats, waar vroeger het café De Guld...

Juist tijdens deze coronacrisis krijgt onze Keizer Henk van Lith met zijn Mien een uniek afscheid in zijn eigen dorp. De leden van de brandweer, het gilde en vele bewoners vormden aan beide zijden van de Kerkwijk een haag van mensen, netjes op onderlinge afstand...